top of page
Avkoppling
RVT-VX-main_logo.png
RVT-VX-main_logo.png

VÄSTERBOTTEN
EXPERiENCE

Vi är en Västerbotten Experience.

Det betyder att du erbjuds genuina upplevelser av Västerbottens kultur och natur när du besöker oss. Som en Västerbotten Experience bygger vi vår verksamhet på hållbarhet. Och med västerbottnisk livsstil och gästvänlighet i fokus. Håll utkik efter sigillet Västerbotten Experience när du planerar din resa.

Läs mer om Västerbotten Experience på: vasterbottenexperience.se

 

 

We are an official Västerbotten Experience. It ensures you’ll get genuine Västerbotten culture and nature. As a Västerbotten Experience, we base our business on sustainability. And it is always characterized by Västerbotten’s lifestyle and hospitality. Look out for the Västerbotten Experience sign when planning your trip.

Read more about Västerbotten Experience on vasterbottenexperience.se

Glamping 2.jpg
DSC08548.jpg
Avkoppling
DSC02829.jpg
DSC02760.jpg
Avkoppling

Vår hållbarhetspolicy

Yoga-Better med Getter/Häggströms Jordgubbar skall vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att våra förehavanden värderas utifrån miljöpåverkan.  

Häggströms Jordgubbar i Provåker startade 1982. 2021 utökade vi verksamheten med Yoga-Better med Getter. Bakgrunden till nytillskottet på odlingen var att vi behövde göra något av den igenvuxna dalen vid jordgubbsodlingen. En dal med mycket sly och svåråtkomlig terräng för röjningssåg. För oss är det är viktigt att jordgubbsodlingen och verksamheten i sin helhet är i symbios med varandra varpå valet blev naturligt att arbeta med getter då det är bra naturvårdare. Att vara tillsammans med de tama och sällskapliga getterna under yogapasset är mer än bara yoga. Det är själavårdande och viktigt för god hälsa och välbefinnande. Vi värnar om ekosystemet och biologisk mångfald. Det är viktigt att bevara och nyttja natur och kultur långsiktigt hållbart för framtiden. För att ta hand om marken på bästa sätt, gör vi aktiva val att sätta en femtedel i träda vart femte år och plantera blommor med syftet att få till rätt mängd kväve och gödsel. Planteringarna ska också locka bin och humlor i största möjliga mån, vilka är viktiga för den biologiska mångfalden på platsen och den verksamhet som vi bedriver. Till verksamheten hör också en biodling vi startade 2022.  

  

 • Vi vill bevara och nyttja naturen långsiktigt hållbart.  

 • Vi vill öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos oss själva och våra anställda. 

 • Nya investeringar skall vara i möjligaste mån miljöförbättrande åtgärder. 

 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.  

 • Vi vill bidra till ekonomisk utveckling i Bjurholms kommun, så att lokalsamhället överlever.  

 • Våra upplevelser ska anpassas så att besökaren har en möjlighet att få förståelse och respekt för djur och natur. 

 • Vi erbjuder upplevelser i en naturlig landsbygdsmiljö. Besökarna får komma nära naturen och getterna genom att själv umgås med getterna under ett yogapass och övernatta i hagen om de så önskar. Detta är extra viktigt i en värld med ett flöde av intryck och ständig uppkoppling. Vistelse i naturen och med djur gör något särskilt med oss människor, vi kopplar av, varvar ner, andas djupt, stresshormon minskar och vi känner oss gladare. 

 • Besökaren ska uppleva glädje och tycka att besöket levt upp till förväntningarna.  

 • Våra upplevelser sker med hög säkerhet och risker har analyserats för att minimera olyckor.  

 • Vi kan också erbjuda alternativ om oförutsedda händelser stoppar arrangemang, tex regn.  

 • Nyanskaffade arbetsredskap ska vara miljövänliga och säkra och underlätta arbetsbördan för våra anställda och oss själva. 

 • Varje år går vi igenom verksamheten och kundomdömen för att förbättra oss med denna hållbarhetspolicy som utgångspunkt. 

bottom of page